Toppers-X
2023-24

VIPUL JOSHI

96.8%

RAGHAV AGARWAL

95.6%

DHANANJAY PRATAP SINGH BISHT

95.4%

UTKARSH YADAV

94.6%

JANAMEJAY BISHT

93.8%

2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18